Trường Mầm non Thượng Hiền là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Thượng Hiền xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Thượng Hiền, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Thượng Hiền phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án theo hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

72,8% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non (27,2% giáo viên có bằng trung học sư phạm Mầm non).

100% giáo viên và nhân viên đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên được tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm (“Bé yêu biết đọc” và phương án 0 tuổi), Trí thông minh đa dạng (Multiple In teligences), các hoạt động Montessori, KinderArts.

STT

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Chức danh

Số điện thoại

Ghi chú

1

Phạm Thị Thu Hằng

22/9/1982

Hiệu trưởng

0979264060

 

2

Phạm Thị Nhuần

21/6/1974

P.hiệu trưởng

0971874682

 

3

Phạm Thị Quế

13/4/1975

P.Hiệu trưởng

01262458124

 

4

Doãn Thị Hiền

19/4/1982

Kế toán

0943728326

 

5

Đỗ Thị Phượng

01/7/1970

GV-K.trưởng 5T

01695349438

 

6

Phạm Thị Sao

04/12/1973

Giáo viên

0985573449

 

7

Phạm Thị Hồi

12/11/1972

Giáo viên

0946612928

 

8

Bùi Thị Dung

20/7/1980

Giáo viên

0911244656

 

9

Bùi Thị Thu

04/10/1968

GV-K.trưởng 4T

0977778536

 

10

Vũ Thị Nhạn

27/01/1964

Giáo viên

01658660368

 

11

Hoàng Thị Tươi

11/02/1984

Giáo viên

0943279819

 

12

Nguyễn Thị Út

15/6/1973

Giáo viên

01629736859

 

13

Nguyễn Thị Nhuần

04/11/1977

GV-K.trưởng 3T

0977116765

 

14

Bùi Thị Tâm

05/7/1963

Giáo viên

0987623657

 

15

Trần Thị Thắm

12/6/1979

Giáo viên

0978352265

 

16

Đỗ Thị Dịp

15/9/1963

Giáo viên

01646218732

 

17

Phạm Thị Phượng

09/5/1982

GV-TT nhà trẻ

01698204314

 

18

Trần Thị Xuyên

21/6/1970

Giáo viên

0962349231

 

19

Phạm Thị Liên

30/7/1980

Giáo viên

0904386313

 

20

Phạm Thị Nghĩa

04/4/1972

GV-TT nuôi dưỡng

01658663485

 

21

Phạm Thị Dung

12/12/1962

Giáo viên

01648694230

 

22

Phạm Thị Chiến

01/4/1990

Giáo viên

01652101189