THỰC ĐƠN TUẦN 1 THÁNG 08 ( Từ ngày đến ngày 02/8 đến 05 /8/2017)

 

Thứ

Ngày

BỮA TRƯA

PHỤ MG

CHIỀU NT

Thứ 2

( 30/7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

( 01/8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

( 02/8)

- Cơm tẻ

Uống sữa gigô

Bữa phụ: Dưa hấu

- Thịt đậu sốt cà chua

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

-Thịt lợn rim

 

- Canh cua rau đay

Thứ 5

( 03/8)

- Cơm tẻ

Bún xương

Bữa phụ: Chuối chin

- Canh hẹ nấu trai

- Bún xương

- Trứng tráng

 

 

 

Thứ 6

( 04/12)

- Cơm tẻ

 

Bánh xôi

Bữa phụ: Táo tây

- Ruốc bông

- Cơm tẻ

-Canh bí nấu xương

- Muối vừng lạc

 

- Canh bí nấu xương

Thứ 7

( 05/12)

- Cơm tẻ

 

Uống sữa gigô

Bữa phụ: Chuối chin

- Thịt gà rim

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

- Trứng tráng

 

- Canh cua rau đay

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Phạm Thị Nghĩa

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 8 ( Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017)

 

Thứ

Ngày

BỮA TRƯA

PHỤ MG

CHIỀU NT

Thứ 2

( 07/8)

- Cơm tẻ

Bánh bao nhân thịt, chim cút

Bữa phụ: Dưa hấu

- Canh hẹ nấu trai

- Cơm tẻ

- Trứng tráng

- Canh hẹ nấu trai

 

- Ruốc bông

Thứ 3

( 08/8)

- Cơm tẻ

Uống sữa gigô

 

- Bữa phụ: Chuối chín

-Thịt lợn rim

- Cơm tẻ

-Canh cua rau đay

- Muối vừng lạc

 

- Canh cua rau đay

Thứ 4

( 09/8)

- Cơm tẻ

Bún xương

Bữa phụ: Xoài chin

- Canh bí nấu xương

- Bún xương

- Thịt gà rim

 

 

 

Thứ 5

( 10/8)

- Cơm tẻ

Bánh xôi

Bữa phụ: Dưa hấu

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh hẹ nấu trai

- Thịt lợn rim

 

- Canh hẹ nấu tôm

Thứ 6

( 11/8)

- Cơm tẻ

Bún xương

Bữa phụ: Chuối chin

- Canh cua rau đay

- Bún xương

- Chả cá sốt cà chua

 

 

 

Thứ 7

( 12/8)

- Cơm tẻ

 

Uống sữa gigô

Bữa phụ: Dưa hấu

- Thịt đậu sốt cà chua

- Cơm tẻ

- Rau muống nấu tôm

- Thịt rim cà chua

 

- Canh cải nấu thịt

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Phạm Thị Nghĩa

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 8( Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

 

Thứ

Ngày

BỮA TRƯA

PHỤ MG

CHIỀU NT

Thứ 2

( 14/8)

- Cơm tẻ

Chè đỗ đen

Bữa phụ: Chuối tiêu

- Canh rau ngót nấu thịt

- Cơm tẻ

- Trứng tráng.

- Rau ngót nấu thịt

 

- Thịt lợn rim

Thứ 3

( 15/8)

- Cơm tẻ

Uống sữa gigô

- Bữa phụ: Táo tây

- Ruốc bông

- Cơm tẻ

- Canh hẹ nấu thịt

- Canh cải nấu tôm

 

- Ruốc bông

Thứ 4

16/8)

- Cơm tẻ

Bún xương

Bữa phụ: Chuối chín

- Thịt lợn rim cà chua

- Cơm tẻ

- Thịt gà rim

- Trứng tráng

 

- Rau muống nấu tôm

Thứ 5

(17/8)

- Cơm tẻ

Bánh mỳ

Bữa phụ: Dưa hấu

- Ruốc bông

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

- Thịt lợn rim

 

- Canh cải nấu tôm

Thứ 6

(18/8)

- Cơm tẻ

Bánh rán

Bữa phụ:Xoài chin

- Canh bí nấu xương

- Cơm tẻ

- Thịt rim cà chua

- Ruốc bông

 

- Canh cải nấu thịt

Thứ 7

(19/8)

- Cơm tẻ

 

Uống sữa gigô

Bữa phụ: Chuối chín

- Ruốc bông

- Cơm tẻ

- Rau ngót nấu trai

- Thịt rim

 

- Canh cải nấu thịt

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Phạm Thị Nghĩa

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 8 ( Từ ngày 21/8/2017 đến ngày26/8/2017)

 

Thứ

Ngày

BỮA TRƯA

PHỤ MG

CHIỀU NT

Thứ 2

( 21/8)

- Cơm tẻ

Bánh mỳ sữa

Bữa phụ: Chuối tiêu

- Canh hẹ nấu ngao

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim

- Rau ngót nấu thịt

 

- Ruốc bông

Thứ 3

( 22/8)

- Cơm tẻ

 

Bún thịt bò

- Bữa phụ:Xoài chin

- Cá sốt cà chua

- Thịt lợn rim

- Rau muống nấu tôm

- Canh cải thịt nạc

 

 

Thứ 4

( 23/8)

- Cơm tẻ

Uống sữa gigô

Bữa phụ: Chuối chin

- Canh cua rau đay

- Rau muống nấu tôm

- Thịt gà rim

- Tôm rim

 

 

Thứ 5

( 24/8)

- Cơm tẻ

Bánh bao nhân thịt

Bữa phụ: Dưa hấu

- Tôm rim thịt

- Cơm tẻ

- Canh rau ngót nấu tôm

- Thịt lợn rim

 

- Rau ngót nấu thịt

Thứ 6

( 25/8)

- Cơm tẻ

Cháo xương

Bữa phụ: Quýt

- Canh cua rau đay

- Cơm tẻ

- Chả trứng thịt

- Rau cải nấu ngao

 

 

Thứ 7

( 26/8)

- Cơm tẻ

 

Chè đỗ đen,

đậu đỏ

Bữa phụ: Nho

- Cá sốt cà chua

- Cơm tẻ

- Canh rau ngót nấu thịt

- Giò rim

 

-Rau muống nấu tôm

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Phạm Thị Nghĩa

THỰC ĐƠN TUẦN 5 THÁNG 8 ( Từ ngày 28/8/2017 đến ngày02/9/2017)

 

Thứ

Ngày

BỮA TRƯA

PHỤ MG

CHIỀU NT

Thứ 2

( 28/8)

 

NGHỈ HỌC LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN GDMN

NĂM HỌC 2017- 2018

 

Thứ 3

( 29/8)

- Cơm tẻ

 

Bánh mỳ

nhân sữa

- Bữa phụ: Chuối chí

- Ruốc bông

- Cơm tẻ

- Canh cua rau đay

- Canh bí nấu xương

 

- Thịt rim

Thứ 4

(30/8)

- Cơm tẻ

Bánh xôi

Bữa phụ:Dưa hấu

- Canh hẹ nấu trai

- Cơm tẻ

- Thịt lợn rim cà chua

-Giò rim

 

- Rau ngót nấu thịt

Thứ 5

( 31/8)

- Cơm tẻ

Bánh bao n

hân thịt

Bữa phụ: Táo tây

- Chả trứng thịt

- Cơm tẻ

-Canh rau muống nấu tôm

- Thịt lợn rim

 

- Canh hẹ nấu tôm

Thứ 6

( 01/9)

- Cơm tẻ

Uống sữa gigô

Bữa phụ: Quýt

- Canh cua rau đay

- Cơm tẻ

-Tôm rim thịt. Dưa xào

- Canh cua rau đay

-Tráng miệng : Quýt

- Thịt lợn rim

Thứ 7

( 02/9)

 

NGHỈ QUỐC KHÁNH 2/9

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI XÂY DỰNG THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Phạm Thị Nghĩa

 

 

 

                                                         THỰC ĐƠN THÁNG 8